PODOLOGISCH ONDERZOEK EN ZOOLTHERAPIE

Anamnese

Dit is een uitgebreid vraaggesprek om de klachten in kaart te brengen. Hier worden gerichte vragen gesteld die betrekking hebben op de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Afhankelijk van de verkregen informatie zal het biomechanisch onderzoek een bepaalde richting aannemen.

Inspectie

De podoloog zal hierbij de patiënt in zijn totaliteit bekijken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoogte van de schouders, de stand van het bekken, de stand van de knieën, ganghoek van de voeten, enzoverder.

Palpatie & functieonderzoek

Aan de hand van palpatie worden pijnpunten opgespoord en krijgt de podoloog een beter zicht op welke structuren (bot, spier, pees) betrokken zijn. De beweeglijkheid van de gewrichten ten opzichte van de norm wordt nagegaan tijdens een passief en actief functieonderzoek.

Spierlengte & spierkrachtonderzoek

Tijdens deze testen worden de lengte en kracht van de spieren gemeten. Deze testen zijn een onderdeel van een clusteronderzoek waarbij geanalyseerd wordt of spierlengte en/of spierkracht bijdragende factoren zijn tot een afwijkend gangpatroon of pijn.

Bewegings- analyse

Tot slot word er een bewegingsanalyse afgenomen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de bewegingen van het lichaam en hoe het zich gedraagt tijdens de gang, zowel stappend als lopend. Er zal hierbij een filmopname worden gemaakt en besproken worden met de patiënt na de analyse van de podoloog.

Podologische zolen

Na zorgvuldige screening kan geopteerd worden voor zooltherapie. Deze keuze word besproken samen met uw podoloog. Mits akkoord van de patiënt worden podologische zolen volledig op maat gemaakt met de specifieke elementen en correcties.

“Keep calm and take care of your feet”

PODOLOGISCHE VOETVERZORGING

Orthonyxie

Bij ingegroeide nagels: vb nagelbeugel.

Orthoplastie

Techniek om de stand van tenen te corrigeren of te ondersteunen door middel van een silicone-orthese. Dit zijn specifiek op maat gemaakte hulpmiddelen die gebruikt worden om voet problematiek te behandelen. Deze silicone kan uit verschillende hardheden bestaan en de podoloog zal met de nodige kennis de juiste toepassing voor uw probleem hanteren.Hiermee kan de podoloog de klachten van bijvoorbeeld een hallux valgus, klauwtenen, hamertenen,... verlichten.

Vilttherapie

om wonden of drukplaatsen te ontlasten

SCHOENEDUCATIE & OEFENTHERAPIE

Keuze van verkeerd schoeisel kan leiden tot klachten. Hierbij enkele algemene regels

Een maximale hakhoogte van 2 à 3 cm

Voldoende ruimte ter hoogte van de tenen, zowel in de breedte als in de hoogte

De zool mag enkel buigen ter hoogte van de tenen

Harde hielomsluiting

Sluiting met veters is aan te raden

Al naar gelang uw eigen problematiek kan de podoloog ook hieromtrent advies verlenen.